Pričetek postopka SD-2 OPPN Ribnik SB II

08.12.2023

Sklep o pripravi SD-2 OPPN Ribnik SB II                              

Mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave