Stališča do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II

08.06.2021

Občinski svet Občine Ajdovščina je na 6. korespondenčni seji sprejel Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II. 

Sklep o sprejetih stališčih