Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II

07.12.2020

 Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II