Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v Vipavskem Križu

datum: 15.04.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor v pritličju stavbe na naslovu Vipavski Križ 8.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem prvi prostor na desni strani, v pritličju stavbe na naslovu Vipavski Križ 8, v Ajdovščini, v izmeri 39,00 m2, za namen opravljanja dejavnosti prodaje spominkov, domačih izdelkov, pridelkov in podobnega, ter dejavnosti okrepčevalnic.

Mesečna najemnina znaša 5,20 EUR/m2. Najemnik ima pravico souporabe sanitarij v prvem nadstropju, ter uporabe čajne kuhinje in shrambe ter predprostora shrambe (levo ob stopnicah) za shranjevanje čistil in skladišče.

V višini najemnine je že vključeno plačilo sorazmernega del NUSZ in zavarovalnine za objekt, tako da se ta ne obračunata posebej.

Najemnik je poleg najemnine dolžan kriti tudi obratovalne stroške ter stroške manjših vzdrževalnih del.

Za prostor, ki je predmet oddaje, je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas, ki se je z oddajo ne bo prekinilo.  

Rok za priglasitev interesentov za najem je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan


Namera