Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 31.03.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo, s katero bo:

- odsvojila parc. št. 319/2 k. o. 2392 Ajdovščina (56 m2) in sočasno

- pridobila parc. št. 297/108 k. o. 2392 Ajdovščina (29 m2), parc. št. 297/109 k. o. 2392 Ajdovščina (22 m2) in parc. št. 297/107 k. o. 2392 Ajdovščina (5 m2)

Vrednost zamenjanih nepremičnin Občina in interesent ocenjujeta kot enakovredni (56 EUR/ m2 neto).

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinskih nepremičnin lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih  nepremičnin, ki jih Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje vam je v času uradnih ur na voljo Barbara Regulj, na telefonu (05) 365 91 09

 

 

Tadej Beočanin, župan 

Namera z grafično prilogo