Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 14.03.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 1.    Občina Ajdovščina odda v najem tri učilnice v pritličju, na naslovu Štrancarjeva ulica 8, v Ajdovščini ( 8,93 m2, 14,00 m2 in 11,50 m2).

2.    Pogodbeno razmerje za najem zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za nedoločen čas.

3.    Najemnina se določi v skladu s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08) ali s cenitvijo sodno zapriseženega cenilca. 

4.    Rok za priglasitev interesentov za najem je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

5.    Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan 

Namera z grafično prilogo