Odločba o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini v k.o. Ajdovščina

datum: 06.02.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja Odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini v k. o. Ajdovščina, ki je bila včasih namenjena dostopni poti, oziroma za javno infrastrukturo, danes pa je ta pot uničena in ne služi več splošni rabi.

 Odločba o prenehanju statusa javnega dobra