Odločba o pridobitvi statusa javno dobro za več nepremičnin

datum: 24.12.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o pridobitvi statusa javno dobro za več nepremičnin, ki so v naravi deli javnih cest - kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti - in so kot take v splošni rabi.

 Odločba o pridobitvi javnega dobra