Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe (k.o. Ajdovščina)

datum: 29.10.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO 

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 1740/8 k.o. 2392 Ajdovščina (926 m2), na območju OC MIRCE -VZHOD in sočasno pridobila parc. št. 1790/1 k.o. 2392 Ajdovščina in parc. št. 1795/3 k.o. 2392 Ajdovščina, skupaj (926 m2), na območju OC TALE.

Vrednost vseh nepremičnin Občina in interesent ocenjujeta kot enakovredni  (35€/m2).

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, ki jo Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Tinkari Lampret Fakuč.

 

Tadej Beočanin,

župan

Namera 

Grafična priloga