Odločba o pridobitvi javnega dobra v različnih katastrskih občinah

datum: 01.10.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o pridobitvi javnega dobra v različnih katastrskih občinah, na nepremičninah, ki so v naravi deli javnih cest - kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti in so kot take v splošni rabi.

 Odločba o pridobitvi javnega dobra