Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Lokavec

datum: 30.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o odvzemu javnega dobra v k. o. Lokavec, na zemljišču, ki je na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS postalo last Republike Slovenije in je po namenski rabi kmetijsko zemljišče.

 Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Lokavec