Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Vrtovin

datum: 30.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o odvzemu javnega dobra v k. o. Vrtovin, na parcelah, ki so bile nekdaj javne poti, vendar se že dolgo ne uporabljajo več, temveč so v zasebni rabi mejašev in se koristijo kot kmetijske površine.

 Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Vrtovin