Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Ajdovščina

datum: 25.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o odvzemu javnega dobra v k. o. Ajdovščina, na nepremičnini, ki v naravi predstavlja rob opuščenega parkirišča in ne službi več splošni rabi.

 Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Ajdovščina