Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina

datum: 13.06.2019
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 – v nadaljevanju pravilnik) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na spletni strani občine Ajdovščina, dne 25. 1. 2019 in januarski številki časopisa Latnik, določa Občinska uprava Občine Ajdovščina naslednjo dokončno prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem.

  

Priimek in ime

točke

1

Tratnik Matjaž

660

2

Trampuž Maja

600

3

Galijašević Breda

560

4

Čadraki Armend

560

5

Vukašinović Lea

560

6

Kompara Patricija

530

7

Lukenić Rada

515

8

Duraković Semra

505

9

Hain Ajda

480

10

Simić Dejan

480

11

Curk Sorta Tea

465

12

Petrič Aljaž

440

13

Vidmar Laura

430

14

Praček Tamara

430

15

Pregelj Darja

425

16

Praček Anja

420

17

Kodele Maja

420

18

Peršič Špela

420

19

Pejakić Katarina

410

20

Mulavdić Elma

405

21

Vončina Nuša

395

22

Krkoč Katja

390

23

Kavčič Nejc

390

24

Kaplar Josip

390

25

Krapež Džafić Elizabeta

380

26

Mustafoski Esma

380

27

Sedmak Tina

380

28

Žunko Tina

365

29

Vidmar Slava

360

30

Mitrović Marijana

355

31

Plešnar Tjaša

350

32

Šabanović Amira

350

33

Nagode Tilen

350

34

Zidarič Matejka

345

35

Petrovčič Labinaz Tjaša

340

36

Bevk Andreja

330

37

Smlatić Elvir

330

38

Vukotić Enver

320

39

Birsa Matilda

320

40

Verbek Tina

315

41

Travar Zora

310

42

Velikonja Ivan

300

43

Blaško Urška

300

44

Ahmetović Sead

300

45

Kavalar Petra Ana

295

46

Blaško Pušnar Jasmina

295

47

Gashi Cilka

295

48

Gorjup Leonarda

290

49

Keš Lana

280

50

Kornhausler Darja

275

51

Bolčina Tanja

275

52

Marič Deya

265

53

Krečič Amira

250

54

Petek Adrijan

245

55

Suloski Femija

240

56

Sukanović Gorjup Alenka

225

57

Žvokelj Katica

215

58

Kačič Vida

195

59

Švarda Sandi

195

 

Občina Ajdovščina ima trenutno na razpolago 7 neprofitnih stanovanj, ki bodo dodeljena najvišje uvrščenim upravičencem iz te liste po vrstnem redu, glede na mesto uvrstitve,  odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. Dokončna prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem ostaja v veljavi do konca leta 2020. Dodeljuje se stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in obnovljena v letih 2019 in 2020. V primeru novega javnega razpisa ta prednostna lista preneha veljati.

Upravičencem, ki jim bodo dodeljena stanovanja bodo izdana obvestila o dodelitvi stanovanja, nakar bodo s strani KSD Ajdovščina pozvani k podpisu najemne pogodbe. Če se upravičenec ne odzove na ponoven poziv k sklenitvi najemne pogodbe, se črta iz seznama. Pred dodelitvijo bo Občina Ajdovščina ponovno preverila ali upravičenec še izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih pogojev, ki vplivajo na dodelitev stanovanja, se upravičenec črta iz seznama.

 

         Župan,

Tadej BEOČANIN