Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prizidavo II OŠ Šturje Ajdovščina

datum: 15.07.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prizidavo II OŠ Šturje Ajdovščina.

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prizidavo II OŠ Šturje Ajdovščina je bilo poslano v objavo na portal javnih naročil in TED dne 15. 7. 2021. Na portalu javnih naročil je naročilo objavljeno pod št. JN004940/2021-B01, z dne 19. 7. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 24. 8. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 12. 8. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Lokacijska informacija

Obrazci ponudbe

ESPD