Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov za zaselek Vipavski Križ - Kukovže

datum: 01.04.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov za zaselek Vipavski Križ - Kukovže.

Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov za zaselek Vipavski Križ - Kukovže je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN001963/2021-W01, z dne 1. 4. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 22. 4. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 15. 4. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Situacija kanalizacije

Detajl črpališča

Popisi

Obrazci

ESPD