Javno naročilo Nakup in dobava avtomobila za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše občane

datum: 05.03.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za nakup in dobavo avtomobila za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše občane.

Javno naročilo Nakup in dobava avtomobila za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše občane je objavljeno na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001282/2021-W01, z dne 5. 3. 2021.

Rok za oddajo ponudb je do 19. 3. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 12. 3. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

ESPD

Ponudbeni obrazci