Javno naročilo Nakup računalniške in druge opreme

datum: 22.02.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup računalniške in druge opreme

Javno naročilo Nakup računalniške in druge opreme je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN000963/2021-W01, z dne 22. 2. 2021.

Rok za oddajo ponudb je do 9. 3. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 2. 3. do 11. ure.

Dokumentacija JN

ESPD

Obrazci Word

Naročnik objavlja popravke dokumentacije JN, objava JN000963/2021-K01, z dne 2. 3. 2021.

Popravek Dokumentacije JN

Popravek obrazcev