Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče

datum: 18.10.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Projekta dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče.

Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče je objavljano na portalu javnih naročil pod zap. št. JN007305/2019-W01, z dne 18. 10. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 6. 11. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 30. 10. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

ESPD