Javno naročilo Izdelava idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline

datum: 27.09.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izdelava idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline.

Javno naročilo Izdelava idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline ja objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN006756/2019-W01, z dne 27. 9. 2019.

Pred oddajo ponudbe bo za interesirane ponudnike organiziran ogled ključnih točk lokacij, kjer je predviden potek namakalnega sistema, in sicer 14. 10. 2019, ob 9. uri.

Rok za oddajo ponudbe je do 6. 11. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 18. 10. 2019, do 12. ure.

 

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Študija izvedljivosti

Tehnična dokumentacija

ESPD

Naročnik objavlja zapisnik sestanka o ogledu, z dne 14. 10. 2019.

Zapisnik sestanka

Naročnik objavlja popravek Dokumentacije JN ter Projektne naloge. Kot izhaja iz popravka objavljenega pod št. JN006756/2019-K01, z dne 18. 10. 2019, je naročnik rok za oddajo ponudb prestavil na 13. 11. 2019, do 9. ure. Rok za postavljanje vprašanj pa do 7. 11. 2019, do 12. ure.

1. Popravek Dokumentacije JN

1. Popravek Projektne naloge