Javno naročilo Gradnja ekoloških otokov v letih 2019 in 2020

datum: 05.06.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Gradnja ekoloških otokov v letih 2019 in 2020

Javno naročilo Gradnja ekoloških otokov v letih 2019 in 2020 je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN003749/2019-W01, dne 5. 6. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 27. 6. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 19. 6. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

ESPD

Skica ograje