Javno naročilo Nakup osebnega vozila za potrebe občinske uprave

datum: 18.04.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike o oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup osebnega vozila za potrebe občinske uprave.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN002452/2019/W01, z dne 18. 4. 2019.

Rok za odajo ponudbe je do 8. 5. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 26. 4. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

ESPD