Javno naročilo

datum: 11.04.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi k oddaji ponudbe za javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest 2019.

Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest 2019 je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. objave JN002194/2019-W01, z dne 11. 4. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 25. 4. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala janih naročil, do 18. 4. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2019

Zbirni program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2019

Cene po enoti za posamezne vrste del

ESPD