Javno naročilo Nabava vozila SUV

datum: 22.08.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nabava vozila SUV

Javno naročilo Nabava vozila SUV je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN005774/2018-W01, z dne 22. 8. 2018.

Naročilo je sofinancirano s sredstvi državnega proračuna Republike Slovenije za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Rok za oddajo ponudbe je do 5. 9. 2018, do 10. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 31. 8. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Obrazci Word

ESPD