Lokalni program kulture za obdobje od 2015 do 2018

datum: 16.02.2015
kategorija: Druge javne objave

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 4. redni seji, dne 12. februarja 2015, sprejel Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za naslednja štiri leta.