Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 22.09.2014
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe.

Na podlagi  34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Druge javne objave, objavlja

NAMERO

 

Občina Ajdovščina proda zainteresiranim kupcem premičnine – osnovna sredstva, navedena v priloženem seznamu, po cenah, ki so navedene v tem seznamu kot ocenjene vrednosti. Priloženi seznam je sestavni del tega sklepa.

 

Osnovna sredstva, ki so predmet prodaje, so obrabljena in stara štiri leta.

Zainteresirani kupec mora na Občino Ajdovščina poslati pisno prijavo na objavljeno namero, z navedbo inventarne številke osnovnega sredstva, za katerega je zainteresiran.

Pogodba bo z zainteresiranimi kupci sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                               Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 478-95/2014

Datum:   22.9.2014

Namera in ocena vrednosti prenosnikov