Program Adrion v okviru projekta "Transcpearlywarning" s področja Civilne zaščite

Poleti 2020 je Občina Ajdovščina vstopila v evropski program ADRION v okviru projekta »TRANSCPEARLYWARNING« s področja delovanja civilne zaščite. V program je vključenih 10 držav z Jadranske regije. Slovenijo poleg Občine Ajdovščina zastopa še Inštitut Jožef Štefan.

Splošni cilj programa ADRION, v katerega se je kot projektni partner z junijem vključila tudi Občina Ajdovščina, je povečati raven sodelovanja med nacionalnimi institucijami civilne zaščite pri obravnavanju naravnih tveganj in tveganj, ki jih ustvari človek. Predvsem se projekt osredotoča na faze zgodnjega opozarjanja ter zagotavljanja učinkovitega posredovanja in stremi k poenotenju mehanizmov delovanja evropskih držav na področju civilne zaščite.

Namen projekta je tako vzpostaviti enotno, homogeno in usklajeno delovanje obstoječih mehanizmov s področja CZ ter posledično doseganje učinkovitejšega napovedovanja, opozarjanja in odzivanja na tveganja. Občina Ajdovščina si iz projekta nadeja izboljšati sedanjo raven pripravljenosti ter izmenjavo znanj in informacij na način, ki bi bil usklajen s celotnim evropskim sistemom na področju delovanja civilne zaščite ter na ta način okrepiti sodelovanje s partnerji v Jadranski regiji. Poleg Občine Ajdovščina sodeluje kot slovenski partner še Inštitut Jožef Štefan, vodilni partner je regija Molise iz Italije, ostali sodelujoči v projektu prihajajo še iz Albanije, Grčije, Bosne, Hrvaške in Črne Gore. Projekt se z letošnjim poletjem pričenja, načrtovanih je šest srečanj, eno izmed teh se bo izvedlo tudi v Ajdovščini. Vrednost celotnega projekta znaša 1,6 milijona evrov, delež , ki je odmerjen Občini Ajdovščina, pa dobrih 200 tisoč evrov – 85 % procentov sredstev krije EU, ostalih 15 % pa občinski proračun.