Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota Ajdovščina

Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,5 % naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost.

Zavod za gozdove Slovenije skrbi za ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij, za njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, pa tudi ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro sedanjega in prihodnjih rodov.

Krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije v Ajdovščini je ena od desetih krajevnih enot v Območni enoti Tolmin.

Ajdovščina

Gregorčičeva 44, 5270 AJDOVŠČINA

Vodja: Mitja TURK, gsm 041 657 067
tel.: 05 36-61-488
fax: 05 36-89-164
e-naslov: mitja.turk@zgs.si