Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina

Leta 1979 je bilo na pobudo obrtnikov ustanovljeno Obrtno združenje, ki je nastalo iz društva obrtnikov. Leta 1991, z osamosvojitvijo in oblikovanjem občin, se je Obrtno združenje preoblikovalo v Območno obrtno zbornico Ajdovščina, ki pokriva občini Ajdovščino in Vipavo. V letu 2007 pa se je Območna obrtna zbornica Ajdovščina preimenovala v Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina.

Območna obrtno-podjetniška zbornica združuje okoli 1000 članov. Člani zbornice so tako osebne in kapitalske družbe, kot tudi samostojni podjetniki. Člani so znotraj zbornice povezani v 15 strokovnih sekcij.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina je vpisana v register območnih obrtno-podjetniških zbornic pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Financira se iz članarine obveznih in prostovolnjih članov, tržnih dejavnosti ter iz izvajanja javnih pooblastil. Zbornica ima javno pooblastilo za izdajanje obrtnih dovoljenj.

Zbornica ima v Ajdovščini svoj Obrtni dom, kjer se srečujejo člani, tu potekajo tudi izobraževanja, delavnice in prireditve. Funkcionalno opremljeno dvorano in učilnice zbornica oddaja tudi v najem.

Predsednik zbornice: David Pizzoni, info@veltra.si

Sekretar zbornice: Marko Rondič, marko.rondic@ozs.si

Strokovna sodelavka: Tea Gruden, tea.gruden@ozs.si

Spletna stran zbornice:  www.ooz-ajdovscina.si

Naslov:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/36 44 900, fax: 05/36 44 907