Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica, izpostava Ajdovščina

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje, izpostava v Ajdovščini ima svoje prostore na Gregorčičevi ulici. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje s prispevki, ki jih plačujejo z zakonom opredeljeni zavezanci. S temi sredstvi zagotavlja zavarovanim osebam dve skupini pravic: pravice do zdravstvenih storitev na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, zdravila in medicinsko tehnične pripomočke ter pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, pogrebnine, posmrtnine in povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. 

ZZZS, izpostava Ajdovščina

Gregorčičeva 22, 5270 Ajdovščina

Telefon: 05 338 12 81

Spletni portal Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS): www.zzzs.si

Uradne ure:

Ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00

Sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

Petek od 8.00 do 13.00