Center za socialno delo severna Primorska, enota Ajdovščina

Skupnost centrov za socialno delo je bila ustanovljena na podlagi 52. člena Zakona o zavodih konec leta 1996 s sklepom skupščine Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije.  

Center za socialno delo severna Primorska, enota Ajdovščina 

Sedež: 

Gregorčičeva 18, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05 36 80 612, e-naslov: gpcsd.ajdov@gov.si 

Oddelek, kjer urejate pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, najemnina, zdravstveno zavarovanje, pogrebnina, posmrtnina) in pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih: 

Vipavska cesta 6E v Šturjah (v stavbi Avto Krka, prvo nadstropje)

05 96 95 870 (starševsko varstvo in družinski prejemki) 

05 96 95 872 (uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) 

Uradne ure: 

Ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

Petek: od 8.00 do 12.00