Urad za delo Ajdovščina

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Urad za delo Ajdovščina ima svoje prostore na Gregorčičevi ulici.   

Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost.

Temeljne dejavnost Zavoda  

  • posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje 
  • izvajanje karierne orientacije 
  • izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti
  • izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
  • izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
  • izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda
  • informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.

Urad za delo Ajdovščina

Gregorčičeva ulica 18, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/969 58 60, fax: 05/969 58 69

Spletni portal Zavoda RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si

Spletna predstavitev Urada za delo Ajdovščina: www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure/izpis?OEN=0701

Uradne ure:

Ponedeljek in torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00; 

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00; 

Ob četrtkih NI uradnih ur; 

Petek: od 8.00 do 13.00.