Finančni urad Nova Gorica, izpostava Ajdovščina

Finančna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sedež Finančne uprave Republike Slovenije je v Ljubljani. Izpostava Finančnega urada Nova Gorica v Ajdovščini ima svoje prostore na Gregorčičevi ulici. 

Finančni urad Nova Gorica

Sektor za davke, Pisarna Ajdovščina 

Gregorčičeva 28, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/336 56 00 , fax: 05/336 55 84

E-naslov: ng.fu@gov.si

Uradne ure: sreda od 7.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure
 

Spletni portal Finančne uprave RS:  www.fu.gov.si