Okrajno sodišče v Ajdovščini in Zemljiška knjiga

Okrajna sodišča so prvostopenjska sodišča. Okrajno sodišče v Ajdovščini ima prostore na Gregorčičevi ulici v Ajdovščini. 

Okrajna sodišča so prvostopenjska sodišča, ki so načeloma pristojna za obravnavanje:
- kaznivih dejanj, za katera najvišja zagrožena kazen ne presega treh let zapora,
- premoženjskih zadev, v katerih vrednost spornega zahtevka ne presega 20.000 EUR,
- sporov o zakonitem preživljanju, 
- zapuščinskih in nepravdnih zadev, 
- vodenje zemljiške knjige ter za opravljanje izvršb.

V Sloveniji je 44 okrajnih sodišč. 

OKRAJNO SODIŠČE V AJDOVŠČINI

Gregorčičeva 28, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/364 33 20, fax: 05/364 33 40 (telefonski klici se snemajo, zloraba se lahko kaznuje)

e-naslov: urad.ojajd@sodisce.si, spletna stran: www.sodisce.si/okraaj/ 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek od 9.00 do12.00 ure

sreda od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

petek od 9.00 do 12.00 ure

Uradne ure zemljiške knjige:
ponedeljek, sreda, petek: od 09.00 do 12.00 ure 
ponedeljek in sreda tudi: od 14.00 do 16.00 ure 

Uradne ure vložišča:
ponedeljek in sreda: od 08:00 do 16:30 ure

torek in četrtek: od 08:00 ure do 16.00 ure

petek: od 8.00 do 15.00 ure