Upravna enota Ajdovščina

Upravna enota Ajdovščina opravlja upravne in strokovne naloge na območju zgornje Vipavske doline - občini Ajdovščina in Vipava. Sedež ima na Vipavski cesti v Ajdovščini, v Vipavi pa deluje krajevni urad UE Ajdovščina.  

Upravna enota Ajdovščina na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA

Vipavska cesta 11 b, 5270 Ajdovščina

T: (05) 364 3200, F: (05) 366 2649 

E: ue.ajdovscina@gov.si;

Portal upravnih enot v RS: www.upravneenote.gov.si

Spletna predstavitev UE Ajdovščina: www.upravneenote.gov.si/ajdovscina

Poslovni čas in uradne ure po telefonu Upravne enote Ajdovščina:

ponedeljek, torek, četrtek od 8. ure do 15. ure; 

sreda od 7. ure do 17. ure; 

petek od 8. ure do 13. ure. 

Uradne ure Upravne enote Ajdovščina:

ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure; 

sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure; 

petek od 8. do 13. ure.