Planinsko društvo Ajdovščina

Planinsko društvo Ajdovščina sodi med najstarejša slovenska planinska društva. Septembra 2013 bo praznovalo že svoj 110. rojstni dan. Od svojih začetkov je izpolnjevalo zastavljene naloge, povezovalo planince različnih starosti in interesov, vodilo pohode in izlete po znanih in manj znanih poteh, skrbelo za planinske poti in kažipote v naši okolici, urejalo, obnavljalo in dograjevalo je obe koči, to je kočo na Čavnu in pod Golaki. V letu 2018 bo društvo praznovalo 115 obletnico. 

PD Ajdovščina si vsako leto zastavi bogat program in svoje člane najmanj enkrat na mesec povabi na planinski izlet v Slovenijo, pa tudi v tujino. Nekaj izletov je tradicionalnih:

- nočni pohod na Čaven v začetku januarja

- zimski pohod na Čaven za kulturni praznik, 8. februar

- velikonočni pohod na Malo goro, vedno na velikonočni ponedeljek

- letni pohod na Čaven konec avgusta

- spominski pohod na Golake v začetku oktobra

- božični večer na Golakih

Ob izletih društvo vsako poletje organizira Mladinski planinski tabor, kamor povabi vse mlade ljubitelje gora. Markacista društva skrbita, da so vse planinske poti na območju občine Ajdovščina skrbno urejene in označene. Tako je prišlo do sodelovanja s tovarno zdravil Krko iz Novega mesta. Nastala je tako imenovana Krkina pot. Ajdovski planinci so prisotni na različnih akcijah, ki jih organizira Občina Ajdovščina, in sicer v različnih krajevnih skupnostih. V Kamnjah ima PD svojo sekcijo, ki zgledno, vzorno deluje. V društvu delujejo tudi gorski reševalci,ki imajo težke in odgovorne naloge. 

Dobro sta obiskani tudi obe koči, za kateri skrbi društvo:

Iztokova koča pod Golaki, oskrbnik Boris Štor, 041-754-640. 

Koča Antona Bavčarja na Čavnu, oskrbnik Zdravko Bratina, 031-399-841. 

Članarino Planinskega društva Ajdovščina in stroške za izlete lahko poravnate v času uradnih ur na sedežu društva. 

Seznam pohodov društva najdete na njihovi spletni strani www.pd-ajdovscina.si

Planinsko društvo Ajdovščina
Gregorčičeva 20
5270 Ajdovščina
Predsednik: Cvetko Ušaj, 041-390-100
Tajnica: Marjana Soban 041 573 319
Uradne ure: vsak četrtek med 16. in 18. uro
E-pošta: ucvetko@gmail.commarjana.soban@siol.net
Spletna stran: www.pd-ajdovscina.s