Športna zveza Ajdovščina

Športna zveza Ajdovščina je osrednja društvena športna organizacija v občini Ajdovščina in sočasno krovna organizacija društveno organiziranega športa v občini. Deluje na principu prostovoljnosti, samostojnosti in nepridobitnemu združevanju posameznikov, športnih društev in klubov. Le ti se združujejo zaradi skupno določenih interesov in oblikujejo tako politiko, ki pomaga krepiti temelje organiziranosti športa.

Športna zveza tesno sodeluje z Zavodom za šport v Ajdovščini, oba skrbita za razvoj športa v okviru občine, vzdrževanja športne infrastrukture kot osnovni pogoj za izvajanje kakršnekoli športne aktivnosti, ter ponudbo oziroma izvedbo različnih športno rekreativnih programov.

Športna zveza Ajdovščina
Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina
Tel.: 05 364 47 21
E-pošta: sportnazveza@zs-ajdovscina.si
Spletna stran:http://sza.nvoplanota.si/