Društvo ABSTINENT Vipavske doline

Društvo ABSTINENT  Vipavske doline je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na območju Ajdovščine in Vipave. Namen društva je abstinenca, rehabilitacija in resocializacija ljudi odvisnih od alkohola ter s tem uresničevanje interesov in ciljev s področja zdravega načina življenja. Temeljno načelo delovanja je pravilo zaupnosti.

 V društvo se lahko vključi:

- kdor je zaključil zdravljenje zaradi odvisnosti v bolnišnici ali pa ambulantno ter njegov soudeleženec,

- kdor ni bil vključen v noben način zdravljenja, ima pa težave z odvisnostjo in je trdno odločen o opustitvi pitja oziroma abstinira,

- svojec,  ki trpi zaradi prisotne odvisnosti od alkohola v družini.

Program se izvaja na naslovu Tovarniška cesta 3 v prostorih Zdravstvenega doma Ajdovščina. Izvaja se že 48 let in je uveljavljen, gre za modificirano obliko Hudolinove socialno andragoške metode dela z zdravljenci in njihovimi svojci. Poteka v treh terapevtskih skupinah, ki se srečujejo enkrat tedensko za dve šolski uri in jih vodi  terapevt, ki je strokovno usposobljen. Posebna pozornost je namenjena novim članov in svojcem, ki imajo možnost vključitve v skupino, po predhodnem individualnem razgovoru s terapevtom.

Društveni del pa zajema vse vrste druženja članov kot so izleti, pikniki, mesečni pohodi, novoletno druženje,  obiski kulturnih in glasbenih prireditev, kar ohranja povezanost med člani. Društvo je vključeno v Zvezo KZA, https://www.zveza-kza-slovenije.si/ kjer na njihovi spletni strani objavlja svoje aktivnosti.

VSAK TRENUTEK V ŽIVLJENJU JE LAHKO NOV ZAČETEK.

KONTAKTI:

- e-mail društva: ajdovscina.vipava@gmail.com

- terapevt: Tomaž Makovec, tel: 051 337 347: e-mail tomazmat@gmail.com

- predsednik društva: Ivan Hočevar, tel: 041 575 939: e-mail: dono1@siol.net