Arhitekturno društvo Forum

Arhitekturno društvo Forum skrbi za osveščanje svojih članov in širše okolice o kulturi bivanja, dobri arhitekturi, trendih v urbanizmu in zanimivih krajinskih rešitvah v njihovi okolici.

Društvo Forum je bilo ustanovljeno na pobudo dveh absolventk arhitekture v letu 2012.

Cilji našega društva so:
· izvajanje strokovnih ekskurzij in izletov,
· izvajanje tečajev in delavnic za vse člane društva,
· svetovanje in usmerjanje članov pri prenovah, opremljanju, preurejanju, urejanju okolice in njihovega bivanjskega prostora,
· spremljanje in reagiranje na aktualna arhitekturna in urbanistična dogajanja, predvsem na območju svojega delovanja,
· seznanjanje članov z dobro arhitekturno in urbanistično prakso,
· izvajanje začasnih inštalacij s katerimi ozaveščamo javnost,
· pomoč pri realizaciji arhitekturnih in urbanističnih projektov,
· sodelovanje v javnem življenju občine, na katerem področju delujemo.

Arhitekturno društvo FORUM
Lokarjev drevored 3
5270 Ajdovščina
Tel.: 031 551 278 (Maja Trampuž), 041 638 097 (Tea Goljevšček)
E-pošta: drustvo.forum@gmail.com
Facebook