KAŠ - Klub ajdovskih študentov in dijakov

Klub ajdovskih študentov in dijakov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese ajdovskih študentov in dijakov, se zavzema za njihovo dobrobit in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega ter dijaškega življenja.

Klub ajdovskih študentov (KAŠ)

Predsednica: Natalija Vidic

Naslov: Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina

Tel.: T: 059 014 291 M: 051 654 002, 041 654 002

Elektronska pošta: info@kas.si

Spletno mesto: www.kas.si

KAŠ deluje na področju kulture, izobraževanja, sociale in športa. Klub z delovanjem pripomore k izoblikovanju kulturne in družbene politike na lokalni ravni ter skrbi za prepoznavnost svojih študentov in dijakov ter občine Ajdovščina na nacionalni ravni. Svoje poslanstvo uresničuje ob sodelovanju in pomoči lastnih pododdelkov, partnerstvi z javnimi in gospodarskimi institucijami ter v navezi z ostalimi študentskimi klubi ter organizacijami. Klub se bo tudi v bodoče trudil realizirati svoje poslanstvo.

Svojo vlogo na področjih delovanja bo še okrepil in pri tem upošteval želje in potrebe svojih članov, prebivalcev v občini ter tudi okolja. Klub bo uvajal nove projekte, ki bodo skladni z željami študentov in dijakov, ob tem pa si bo prizadeval za čim višjo raven kvalitete programa in stopnje razvoja na svojem področju. Postavljene cilje bo klub dosegal prek zagnanosti, inovativnosti, kreativnosti in znanja svojih članov ob pomoči nevladnih in gospodarskih institucij.

Dijaška sekcija Kluba ajdovskih študentov in dijakov pod okriljem kluba deluje od leta 1994, s čimer je ena najstarejših in najbolj dejavnih dijaških sekcij v Sloveniji. Kljub temu, da je dijaška sekcija samostojna enota, pa prav tesno sodelovanje s klubom omogoča izvedbo projektov z medsebojno izmenjavo izkušenj, idej in pomoči. Medgeneracijsko druženje povezuje študente in njihove bodoče kolege, slednje pa že zgodaj spodbuja k uresničevanju svojih idej in aktivnemu udejstvovanju v lokalnem dogajanju