Ženski pevski zbor Večernica

ŽPZ Večernica deluje v okviru Društva upokojencev Ajdovščina in Društva invalidov Ajdovščina - Vipava. Zbor vodi dirigent Miran Rustja.

Kontakt: duajdovscina@siol.net

Zbor je bil ustanovljen jeseni leta 1994. Pobuda za ustanovitev je izhajala iz dejavnosti domačega društva upokojencev, ki se je takrat odločilo, da bi prav petje lahko bila dobra aktivnost za mnoge upokojence ter k sodelovanju pritegnilo tudi društvo invalidov.

Večernice se srečujejo enkrat tedensko, prepotrebne dodatne vaje pa nadomestijo z nastopi. Povprečno  jih opravijo preko 30 na leto! Nastopajo na vseh domačih pevskih srečanjih in revijah, veliko gostujejo, prepotovale so tako-rekoč že vso Slovenijo, pa tudi preko meje so se odpravile. Ob vseh vipavskih pevcih so Večernice še vedno edine, ki že vrsto let zastopajo našo deželo na srečanju pevcev v Stični.

Najbolj dragoceni pa so nastopi Večernic za domače ljudi.