Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske

Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi razvoja in uresničevanja likovne dejavnosti, širjenja likovne kulture in varovanja profesionalnih interesov članov društva.

Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske
Vilharjeva 38
5270 Ajdovščina
Tel: 051 377 490
vladimir.bacic@guest.arnes.si
www.dlusp.si

Društvo uresničuje namene svojega delovanja z naslednjimi nalogami:
- načrtuje likovno dejavnost in akcije na svojem področju,
- daje predloge in programe na področju likovne dejavnosti,
- načrtuje in prireja razstave svojih članov in drugih umetnikov v lastnih in drugih prostorih,
- organizira likovne kolonije in ekstempore, - sodeluje pri izvajanju likovnih prireditev z drugimi sorodnimi društvi in z ZDSLU,
- potrdi račune za izplačilo honorarjev svojih članov v kolikor tega ne izvaja ZDSLU,
- prizadeva si za povečanje prostorov za likovno dejavnost (ateljeji, galerije, ipd.),
- zastopa in ščiti moralni ugled svojih članov,
- izdaja strokovna glasila s področja likovne umetnosti,
- obvešča javnost o svojem delu in dosežkih,
- zbira in hrani arhiv, fototeko in dokumentacijo o likovnih delih in dejavnosti svojih članov.

Društvo ima svoje razstavne prostore v obnovljeni Lokarjevi hiši na Prešernovi 15 v Ajdovščini. Društvo je Lokarjevo hišo v letu 2012 v dogovoru z Lokarjevimi sorodniki prenovilo in oktobra 2012 v njej že postavilo prvo razstavo svojih članov. V prvem nadstropju hiše, ki se sedaj imenuje Lokarjeva galerija, je društvo poleg svojih razstavnih prostorov uredilo tudi Lokarjevo spominsko sobo. Lokarjevo galerijo in spominsko sobo si je mogoče ogledati po predhodni najavi na 051 377 490 oz. vladimir.bacic@guest.arnes.si.

Po končanem simpoziju je v Lokarjevi hiši sledilo odkritje spominske plošče in odprtje Lokarjeve spominske sobe.