Dramska skupina Žar pri Društvu MOST

V okviru Društva MOST - univerze za 3. življenjsko obdobje deluje tudi uveljavljena Dramska skupina Žar.

Vodja skupine je Ada Bačar, 040-535-778.

Kakovost življenja v starosti je zelo odvisna od ohranjanja radoživosti in vedoželjnosti ter od kakovosti socialnih stikov, predvsem od občutka potrebnosti v matičnem okolju, pa tudi od pripravljenosti za osvajanje novih znanj ali za predajanje lastnega znanja drugim. Vitalni ajdovski upokojenci (resnici na ljubo so v premoči upokojenke), so prav zato ustanovili Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki deluje že deseto leto. Članstvo se je s prvotnih 65 povzpelo na 280 članov. V učnih in ustvarjalnih delavnicah jih sodeluje kar 245. Izdajajo svoje glasilo, se uče jezikov, zgodovine, umetnostne zgodovine, kamnoseštva, vezenja, kreativnega pisanja, prirejajo pohode …, posebej pa so doma, po Sloveniji in med rojaki na Tržaškem priljubljeni zaradi nastopov, ki jih prireja gledališka skupina Žar.

Delo v skupini temelji na samostojnem, izkušenjskem in projektnem/skupnostnem učenju. Vodi jih nekdanja učiteljica Ada Bačar, ki je dolga leta uspešno vodila šolsko lutkovno skupino, s katero je požela tudi mednarodno priznanje. Je usposobljena mentorica študijskih krožkov, tako da je vešča vodenja učeče se skupine odraslih, poleg tega pa ima naravni dar za pisanje in nastopanje. Odrsko žilico imajo seveda tudi drugi člani skupine, le da morajo nekateri vložiti več truda v pripravo govornih nastopov, saj so bolj glasbeno nadarjeni.  Skupina namreč oživlja tudi glasbeno izročilo in s petjem oplemeniti vsak svoj nastop. Vsako leto naštudirajo novo igro, ki jo v celoti pripravijo sami, le za izdelavo kostumov so povabili k sodelovanju zunanjo sodelavko. Snov za predstave izbirajo iz slovenske kulturne zakladnice, najraje pa kar iz svojega okolja. Med naloge skupine namreč sodi tako preučevanje virov o življenju znamenitih ljudi v Vipavski dolini kot tudi ohranjanje pristne vipavske govorice (narečja). S sadovi svojega dela in učenja obiščejo okoliške kraje, domove upokojencev, zadnja leta pa jih vabijo tudi v Ljubljano, na Festival za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, na kar so še posebej ponosni.

Zadnji projekt skupine je uprizoritev lutkovne predstave Palčica, ki je takoj osvojila srca gledalcev. Premiera Palčice je bila junija leta 2011.