Društvo animatorjev Norma 7

Društvo Norma 7 je prostovoljno, neprofitno združenje, ki se ukvarja predvsem s kulturnimi dejavnostmi, ki bistveno vplivajo na kakovost življenja zlasti starejših in invalidnih oseb in drugih marginalnih skupin prebivalstva.

Naslov društva:

Društvo animatorjev Norma 7

Brje 71, 5263 Dobravlje

Tel.: 05/36 47 507, e-naslov: norma7@siol.net

Predsednica: Vlasta Rebek Dolenc

Društvo deluje že več kot 14 let. Nekateri njihovi projekti so postali že tradicionalni:
Projekt NORMAFEST zajema več kulturnih dogodkov na leto, s katerimi se javnosti predstavijo invalidne osebe in gosujoči ustvarjalci s svojo ustvarjalno govorico; to so vsakoletna Kolonija ustvarjalnih dejavnosti, delavnice, Kulturnica, ...

Ulični radio, ki zaživi ob različnih priložnostih in predstavlja domače in gostujoče avtorje - pesnike in pisatelje, ki sami ali pa s pomočjo bralcev predstavljajo svoja dela.

Projekt RDEČE JABOLKO, to je literarni maraton, na katerem se predstavijo tako avtorji, kot tudi bralci - recitatorji, v skupinah, kot bralni in dramski krožki, ali pa posamezno; s tem društvo želi spoduditi ustvarjalnost, branje in ljubezen do lepe slovenske besede nasploh;


NOČNI POHOD na zaselek Sv. Martin z večernim kulturnim programom, ki ga oblikuje društvo in ki privablja številne obiskovalce;

Večer ob kresu, na predvečer predvečer praznika dela na sedežu društva.

Društvo sodeluje tudi na mnogih lokalnih in drugih prireditvah s svojimi kulturnimi dogodki.