Hiša Malorca, zavetišče za brezdomne zaprtega tipa

Hiša Malorca Ajdovščina je namenjena osebam brez namestitve oziroma osebam, ki živijo v negotovih ali neprimernih bivalnih pogojih. Zavetišče je zaprtega tipa, kar pomeni, da so vključene osebe nastanjene, na voljo pa so jim tudi skupni prostori (kuhinja, dnevni prostor, kopalnica z wc-jem). Prostori, v katerih delujemo, nam omogočajo največ deset namestitev v dvoposteljnih sobah, z možnostjo še dveh kriznih namestitev.

Program izvajamo v dveh sklopih. V okviru primarnega sklopa se izvaja nastanitev in pomoč pri urejanju osnovnih življenjskih pogojev. Sekundarni sklop zajema pomoč pri reševanju osebnih stisk in težav, socialnem vključevanju in reintegraciji. 

V program podpore pri nastanitvi se lahko vključujejo tudi uporabniki, ki ne koristijo nastanitve in se v hiši zadržujejo zgolj čez dan za namen koriščenja informativno-svetovalnega sklopa ali se poslužujejo drugih oblik pomoči (koriščenje sanitarnih prostorov, tuša, pranje oblačil, druženje, udeležba na delavnicah).

Odprti smo za vse, ki prebivajo na območju Republike Slovenije, vendar imajo prednost pri nastanitvi občani občine Ajdovščina.

Občini Ajdovščina se izdatno zahvaljujemo za pomoč pri izvajanju programa.

Zavetišče za brezdomne Hiša Malorca deluje pod okriljem Območnega združenja Rdečega križa Ajdovščina. 

Hiša Malorca Ajdovščina

Prešernova ulica 10

5270 Ajdovščina

Tel.: 05/ 99 40 841
Mobi: 064/ 195 859
E-naslov: malorca@ajdovscina.ozrk.si
Spletna stran: hisamalorca.wordpress.com