Društvo za ohranjanje lokavškega izročila DOLI

Društvo za oživljanje lokavškega izročila-DOLI  je svoje delovanje pričelo leta 1990. uradno pa je bilo ustanovljeno leta 1992. Nastalo je iz fantovske skupnosti iz Lokavca. Že na začetku svojega delovanja so člani hoteli, da bo delo društva vodeno strokovno, predvsem pa pomočjo strokovnih institucij, kot je Goriški muzej iz Nove Gorice.

Društvo  za ohranjanje lokavškega izročila DOLI
Lokavec 50
5270 Ajdovščina
Predsednik: Boris Blažko (051 345 314)
E-pošta: drustvo@doli.si
Spletna stran: www.doli.si

V obdobju leta 1990 so lokavški fantje v sklopu odprtja turistične kmetije »Pri furmanu« pripravili prikaz prevoza hlodovine s trnovske planote v Lokavec. Prevoz je potekal po prej pripravljenem scenariju, ki je temeljil na starem izročilu, kot so to počeli lokavški furmani v preteklosti. Ta furenga je botrovala nadaljni dejavnosti tako, da se je v obdobju leta 1991 pričelo zbiranje in odkupovanje vozov za zbirko, ki bi obstajala v okviru Goriškega muzeja. Tako je nastala zbirka vozov, ki je največja tovrstna v Sloveniji in verjetno tudi v Evropi. Zbirka vsebuje posamezne tipe vozov, kot so težji in lažji furmanski vozovi in kmečki vozovi, posamezni nastavki za vozove, ki so prilagojeni posameznim vrstam tovora. V tej zbirki pa so še kočije in zapravljivčki, pogrebni voz in  posamezna specijalna vprežna vozila, kot na primer vojaška poljska kuhinja, kosilnica na vprego, sani za prevoz hlodovine….Skupaj je do sedaj zbrano preko 50 vozov in vprežnih sredstev. Zbirka še zdaleč ni dokončno zaključena tako, da se zbiranje še vedno nadaljuje in zbirka dopolnjuje.

V Lokavcu je društvo DOLI organiziralo in izvedlo vrsto prireditev etnološkega značaja, ki temeljijo na izročilu vasi. Poleg prireditev pa je društvo sodelovalo ali organiziralo tudi večletne projekte: »Lokavec in čas v sodelovanju z osnovno šolo in Goriškim muzejem, Odprtje Resslove ceste kot jezdne in pohodniške poti, izgradnja kapelice Sv. Krištofa zavetnika prevoznikov, Odprtje kovaškega muzeja, Serija etnoloških večerov na temo kmečkih opravil, Odprtje etnološke zbirke Batičeva hiša, ….