Društvo za odkrivanje in varovanje naravnih in kulturnih vrednot Matija Vertovec

Namen društva je spodbujanje vsestranskega razvoja območja zgornje Vipavske doline. Glavna dejavnost društva pa je organizacija tradicionalnega pohoda Po Vertovčevih poteh.

Člani Društva Matija Vertovec pred njegovim spomenikom pod cerkvijo v Šmarjah Društvo Matija Vertovec
Lokarjev drevored 8
5270 Ajdovščina
Tel.: 05 36 59 155 (Sanda Hain)
Predsednik društva: Marjan Lozej

Društvo ima svoj spletni profil na socialnem omrežju Facebook

Člani društva skrbijo, da so steze in poti, po katerih poteka Pohod po Vertovčevih poteh, stalno normalno prehodne, ustrezno označene in na izbranih mestih opremljene z informacijskimi tablami, oziroma drugimi načini obveščanja pohodnikov.
Društvo se trudi na različne načine (predavanja, razstave, posveti, srečanja) ohranjati spomin na Matijo Vertovca, hkrati pa ohranja, neguje, vzpodbuja in pomaga pri posodabljanju opravil pri vinogradništvu, vinarstvu in kletarstvu. Aktivno se vključuje v vse organizirane oblike dela in ravnanja pri odkrivanju in  varovanju kulturne ter naravne dediščine območja, na katerem društvo deluje. Odprto je za različna sodelovanja ter se z veseljem udeležuje povabil. Ob skrbi za ohranjanje tradicije, predvsem pa naravne dediščine območja, na katerem deluje, hkrati združuje stare navade s sodobnimi standardi in trendi. Ponuja pomoč pri trženju ponudnikom iz območja pohoda ter se trudi za promocijo celotnega območja občine Ajdovščina.

Fotogalerija - 13. pohod po Vertovčevih poteh

Fotogalerija - 12. pohod po Vertovčevih poteh