Nadji Likar priznanje Blaža Kumerdeja

datum: 14.02.2020
kategorija: Novice

Letošnji prejemniki Kumerdejevega priznanja v družbi državne sekretarke Martine Vuk in direktorja Zavoda RS za šolstvo Vinka Logaja. Nadja Likar je na fotografiji tretja z desne.

V Cekinovem gradu v Ljubljani je včeraj potekala že 21. svečana podelitev priznanj Blaža Kumerdeja. Za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno – izobraževalno prakso je priznanje prejela tudi Nadja Likar, vzgojiteljica v Otroškem vrtcu Ajdovščina. Čestitamo!

Nadja Likar v družbi svojih kolegov in ravnateljice Alenke Močnik, ki so jo spremili na podelitev. Nadja Likar je vzgojiteljica predšolskih otrok v Otroškem vrtcu Ajdovščina. V obrazložitvi njenega priznanja je med drugim zapisano: »V vsakem otroku išče najboljše in si prizadeva, da se otroci počutijo sprejeti in slišani. Za vsakega ima lepo besedo in pohvalo. S pozitivnim zgledom komunikacije in sprejemanjem različnosti ter možnosti izražanja vseh soudeleženih ustvarja pozitivno klimo in kulturo v vrtcu. Ta njena naravnanost je podkrepljena z nenehnim strokovnim poglabljanjem, povezovanjem teorije in prakse predšolske vzgoje ter kritičnim razmišljanjem. Pri vzgojnem delu sledi smernicam o procesni kakovosti vrtca.« Nadja Likar z Zavodom RS za šolstvo sodeluje kot soizvajalka študijskih skupin na Primorskem. Sodelovala je v skupini Porajajoča se pismenost, kjer je samoiniciativno iskala inovativne in učinkovite pristope ter svoje ideje in primere predstavljala na različnih strokovnih dogodkih. Pomembno vlogo je imela pri razvojni nalogi Formativno spremljanje, v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo, nato pa je elemente naloge več kot uspešno uvajala v vsakodnevno delo. Njeni strokovni prispevki o inovativnih pristopih za aktivno vključenost otrok in načinih dokumentiranja procesa so objavljeni v revijah in zbornikih.  »Med številnimi primeri učinkovitih strategij pa izstopajo predvsem pogovori v manjši skupini otrok in s posameznim otrokom, didaktična uporaba gledališča kamišibaj v vrtcu, vključevanje otrok iz priseljenih družin in odkrivanje otrokovih potencialov,« je še zapisano v obrazložitvi. Nadja Likar je pionirka pri uvajanju in implementaciji novosti v prakso, njen prispevek k uresničevanju kakovosti vrtcev in vizije sodobne predšolske vzgoje v Sloveniji je neprecenljiv.

Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2019 so poleg Nadje Likar, vzgojiteljice iz Otroškega vrtca Ajdovščina, prejeli še Osnovna šola Ivanjkovci, Osnovna šola Vransko – Tabor, profesorica zgodovine na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor Maja Vičič Krabonja in profesorica biologije na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje Zorica Potisk.

Priznanja Blaža Kumerdeja podeljuje Zavod RS za šolstvo, z namenom predstaviti visoke strokovne dosežke posameznikov in ustanov pri zahtevnem delu z mladimi ter poudariti njihovo ustvarjalnost in inovativnost. Priznanja je podelil direktor Zavoda RS za šolstvo dr. Vinko Logaj, svečane podelitve v Cekinovem gradu pa se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk.