5. maja 1945 je bila v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada po 2. svetovni vojni

5. maja je bila v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada po 2. svetovni vojni. Občina Ajdovščina na ta dan praznuje svoj občinski praznik, v spomin na osvoboditev izpod fašizma in priključitev Primorske Sloveniji.

Prvo slovensko vlado je sestavil in vodil Boris Kidrič. Imela je 10 ministrov in eno ministrico: Franc Snoj, Marijan Brecelj, Zoran Polič, Jože Pokorn, Ferdo Kozak, Aleš Bebler, Franc Leskošek, Janez Hribar, Tone Fajfar, Marijan Ahčin in Vida Tomšič.

Ustanovljena je bila v Bratinovi dvorani, ki je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prenovljena, v letu 2005 pa tudi preimenovana v Dvorano prve slovenske vlade.