Vizija zapisana, cilji zastavljeni

datum: 13.06.2024
kategorija: Novice

Prva delavnica za občanke in občane v postopku izdelave nove občinske prometne strategije

»Občina Ajdovščina bo z novo prometno strategijo nadaljevala smiselno celovito prometno preobrazbo, ki bo podprla nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj skupnega prostora. To bo dosegla s celostnim prostorskim načrtovanjem v mestu in na podeželju, z učinkovitimi prometnimi povezavami tako znotraj občine kot z večjimi notranjimi in čezmejnimi središči ter z razumevanjem in vključevanjem različnih potreb. S spodbujanjem okolju prijaznih in zdravju koristnih potovalnih navad bomo krepili kakovostno življenje v privlačni, zeleni in povezani skupnosti.«

Vizija je zapisana, cilji zastavljeni Včeraj je v Domu krajanov Ajdovščina potekala prva javna razprava za občanke in občane v sklopu izdelovanja nove občinske prometne strategije, na kateri je bila javnosti predstavljena vizija, zapisana v uvodu tega prispevka. Cilj je torej zastavljen, izdelovalci dokumenta pa si želijo čim širšega sodelovanja javnosti. Prav zato je bila prva delavnica umeščena že v zgodnjo fazo izdelave. Predstavljeni so bili postopek nastajanja strategije, časovnica ter namen strateškega dokumenta. S sprejeto strategijo ima občina možnosti pridobivanja evropskih sredstev za trajnostni razvoj mobilnosti – za dosego tega cilja pa bo treba predvsem spremeniti naše prometne navade.

Izdelovalci so trenutno v fazi zbiranja podatkov, sočasno pa se poskuša v proces čim več vključevati javnost. Tako na osnovnih šolah že tečejo likovni natečaji. Odprte so ankete za zaposlene pri velikih zaposlovalcih, na občinski spletni strani pa je objavljena tudi anketa za občanke in občane – prosimo vas za sodelovanje, vaše mnenje šteje. Vizija in potek nastajanja dokumenta bosta prihodnji teden predstavljena tudi županu Tadeju Beočaninu. Zelo živahno in aktivno bo v septembru. Priprave na Evropski teden mobilnosti so že v polnem teku, hkrati pa se bo od jeseni naprej zvrstil niz delavnih in javnih razprav, ki bodo bolj konkretne in ciljno usmerjene, kot je bila sinočnja predstavitvena. Vabljeni k sodelovanju!